Translate

lördag 16 februari 2013

Sävenäs Koloniområde

Vad är det som ger en karaktär åt någon eller något. Är det glans och välpolerade ytor eller är det lite skit och spår av användning? Ett ansikte som har lite rynkor och naturliga defekter är alltid intressantare än ett likriktat och konstgjort ansikte, skapat just för att enbart vara vackert och tilltalande.

En likadan tankegång kan man applicera på exempel en stad och dess områden.Finns det inget som aviker eller är lite skitigt så kommer den att bli totalt likgiltig eller rent av dö. Alla dessa stål och glasbyggnader skapar bara en vacker polerad yta. För att det ska bli lite levande måste det finnas kvar äldre och mera udda bostäder och områden,en slags balans.

Mellan E20 och tågspåren mot Stockholm på ena sidan och ranger banan på den andra,ligger ett sådant här unikt och speciellt område. Sävenäs koloniområde. Man ser det bara i ögonvrån när man passerar på motorvägen i höjd med Munkebäckstorget. Oftast blir väl bara tanken att -vem fan vill ha en sommarstuga där?"

Att besöka ett koloni område i ett jämngrått Februari,förskönar väl inte direkt bilden av ett sommarparadis.Men även det har ett skäl,för jag vet inte hur länge den kommer att finnas kvar,då Trafikverket vill skövla bort kolonierna och göra en uppställningsplats för tåg.

Som vanligt i sådana här situationer så kommer Storebror att gå vinnande ur striden. Koloniägarna har drivit saken i rättssystemet men Trafikverket verkar ha fått rätt i alla instanser och HD säger stopp till prövning. I Hundra år har kolonierna varit på den här platsen,men nu ska de bort,det är ta mig fan stor skam...


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar