Translate

söndag 11 maj 2014

En stad i förändring

Nu har Götaverken tydligen lagt av för gott.Jag antar att det ändå var i en ganska liten skala,mot vad det en gång i tiden har varit.Här kan man se hur de pålat för utbyggnaden av kajområdet.Det ska bli en "ny mötesplats vid älven". Det här är nog ett projekt som kan bli väldigt lyckat,att man tar vara på våran unika hamnmiljö.Med en reservation,att man låter lite av det gamla får vara kvar.Som en påminnelse om våran arbetarstad.Jag hoppas på att den här siluetten med kranarna alltid får stå kvar och teckna av sig mot himlavalvet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar