Translate

måndag 13 maj 2013

Kvällsbilder XLVI

Att låta komponeringen få ta tid och planera bilden i olika "lager" kan vara väldigt intressant. Här kan se hur stentrapporna bildar det första "lagret" och stenkolumnerna blir det andra,innan blicken når fram till huvudmotivet som är nattljusen i staden.I bilden under blir principen likadan,då de tre olika valven förhoppningsvis leder ögat in i centrum.Risken är väl att förgrunden blir för stark i förhållande till det tilltänkta huvudmotivet och tappar kraft.

En annan fördel är att det blir ett stort djup i bilden och den kan uppfattas som mera realistisk och inte så platt.Det här går att förhöja med rätt ljus på olika ställen,men dit har jag inte kommit ännu.Så om man ser bortom kamera modeller och annan teknik,så går det att göra mycket med bilden genom att låta det få ta tid och planera sitt fotograferande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar