Translate

lördag 15 december 2012

Kvällsbilder X

De två skansarna,båda är uppförda i slutet av 1600-talet. Det finns mycket att läsa om dem på nätet,så jag kommer inte att ge mig in på några utläggningar av fakta.Vad jag däremot kan säga att det är två väldigt intressanta platser att ha inom stadskärnan i Göteborg,både historiskt och rent visuellt.Man bör besöka dem i skymning eller i den sena kvällen för att få se dem i den dunkla och lite mystiska belysningen.

Den sista månaden har jag varit vid skansen lejonet ett flertal gånger utan att få en bild som fungerat någorlunda,ja den är svår fångad helt enkelt.Så vid tredje eller fjärde besöket så hittade jag äntligen en komposition som jag var nöjd med.Alltså gäller det att känna motivet och besöka det vid ett flertal tillfällen för att kunna skildra det på ett naturligt och bra sätt.

Skansen kronan är lite lättare att få med i en bra komposition,dels för att det är mer höjd skillnad mellan gatunivån och skansen.Men man har också de lite trängre gatorna i Haga, att ha som stöd element i sin komposition.Så passa på att besök två historiska platser i vintertid.2 kommentarer: